Zaveza o varnem plezanju

ZAVEZA O VARNEM PLEZANJU IN DOGOVOR O ODGOVORNOSTI V PRIMERU POŠKODB

KLAJMBER d.o.o., njegovi inštruktorji in vaditelji se bodo trudili članom in udeležencem aktivnosti po svojih najboljših močeh in znanju zagotavljali čim bolj varno plezalno okolje.

KOT ČLAN oz. OBISKOVALEC BALVANSKEGA PLEZALNEGA CENTRA KLAJMBER SEM SEZNANJEN IN SE ZAVEDAM:

(1) da je športno plezanje dejavnost, ki zahteva ustrezno mero fizične moči in motoričnih sposobnosti, predvsem pa poznavanje pravil varnosti pri različnih oblikah plezanja, tako na umetnih kot na naravnih stenah. Poleg tega je športno plezanje po svoji naravi takšna aktivnost, ki vključuje določen element nevarnosti in možnosti poškodb, od zgolj površinskih prask, odrgnin, zvinov, zlomov, do vključno – v skrajni posledici – tudi možnost smrtnega izida. To velja tako za dvoransko plezanje na umetnih stenah, še toliko bolj pa za plezanje v naravnem okolju, v skali. Plezanja v naravnem okolju ni nikoli možno povsem nadzirati in obvladovati, zato se šteje za bolj nevarnega (podori kamenja, odlomi skal, nenadne vremenske spremembe, itd). Posebno pri plezanju v vodstvu je možnost poškodb toliko večja, saj izida padca ni mogoče povsem nadzirati. Toliko bolj to velja za začetnike in otroke, ki se plezanja v vodstvu šele učijo;

(2) da je moja dolžnost in odgovornost, da redno in vsakokratno preverjam stanje moje lastne plezalne opreme (plezalni pas, vrv, vponke, čelada, itd.) in da v primeru najmanjšega dvoma v ustreznost in varnost opreme (obraba ali poškodbe plezalnega pasu in vrvi, morebitni padci vponk, varoval in drugih plezalnih pripomočkov, dotrajanost in poškodbe čelade, itd.) o tem nemudoma seznanim inštruktorja ali vaditelja centra Klajmber, ter ravnam v skladu z njegovimi navodili, vključno z morebitnim zavrženjem določenega dela opreme, če inštruktor meni, da je to potrebno zaradi moje varnosti;

(3) da je tako v dvorani kot pri plezanju v naravnem okolju moja dolžnost in odgovornost, da pred vstopom v smer in začetkom plezanja vsakokrat preverim pravilno namestitev in zapetje lastnega plezalnega pasu in navezovanje na vrv, da poleg svoje pripravljenosti za plezanje preverim še pripravljenost osebe, ki me varuje (pravilna namestitev in zapetje pasu ter pravilna uporaba varovalne naprave s strani soplezalca/varovalca) ter da vedno uporabljam čelado, razen, če v določeni situaciji inštruktor centra Klajmber izrecno dopusti plezanje brez nje;

(4) da se predvsem pri plezanju v vodstvu nikoli ne oddaljim od postavljene smeri (z roko vedno lahko sežem v linijo varovalnih klinov), ki jo plezam in se tako ne izpostavljam nevarnostim daljšega padca temveč, da s plezanjem v smeri preneham in se spustim, če ugotovim, da njena zahtevnost presega moje plezalne sposobnosti;

(5) da takrat, ko varujem drugega plezalca v dvorani ali naravnem okolju, zavzamem položaj, ki omogoča optimalno kombinacijo ustreznega varovanja osebe, ki pleza, moje lastne varnosti pred morebitnim padajočim kamenjem ali drugimi predmeti (deli plezalne opreme, odlomljeni oprimki, itd.), vključno s samim plezajočim, v primeru njegovega padca;

(6) da v času, ko ne plezam ali ne varujem, poskrbim in odgovarjam za lastno varnost s tem, da se nemudoma odstranim in ustrezno oddaljim iz območja smeri, kjer obstaja nevarnost morebitnih poškodb zaradi padajočega kamenja ali drugih predmetov;

(7) da mi je znana postavitev opreme v prostorih balvanskega plezalnega centra in z njo soglašam

(8) da je moja udeležba v katerikoli konkretni plezalni aktivnosti pogojena z mojim doslednim upoštevanjem in spoštovanjem vseh pravil o varnem plezanju, navodil in zahtev inštruktorjev in vaditeljev Klajmber d.o.o., ter mojim takšnim ravnanjem, ki ne predstavlja povečane nevarnosti zame ali za druge udeležence;

(9) da je nadaljevanje mojega članstva v Klajmber d.o.o. pogojeno z mojim doslednim upoštevanjem vseh internih pravil balvanskega plezalnega centra Klajmber, navodil in zahtev inštruktorjev ali vaditeljev centra in vodstva društva, navodil in zahtev izhajajočih iz gradiva Komisije za športno plezanje za pridobitev naziva športni plezalec; in s spoštovanjem odločitve Klajmber d.o.o., da se me v primeru ravnanja, ki je ali bi utegnilo povzročiti hujšo nesrečo, ali pa v primeru ponavljajočih se manjših kršitev, kot potencialno nevarnega člana izpiše iz Klajmber d.o.o..

(10) da vedno poslušam in upoštevam navodila in opozorila glede kakršnihkoli nevarnosti in nepravilnosti, ki mi jih vsakokratno dajejo inštruktorji ali vaditelji Klajmber d.o.o.; da je moja dolžnost klub obvestiti o morebitnih zdravstvenih stanjih, ki bi lahko psihično ali fizično vplivala na varnost pri plezanju.

Upoštevaje vse zgoraj navedeno se IZRECNO STRINJAM IN PRIZNAVAM:

– da niti Klajmber d.o.o., niti inštruktorji plezanja v Klajmber kot posamezniki, ne odgovarjajo za poškodbe in druge posledice, do katerih pride zaradi moje lastne nepazljivosti, neupoštevanja pravil o varnem plezanju in ravnanju v steni ter pod njo (tako v dvorani kot v naravnem okolju), neupoštevanja vsakokratnih izrecnih navodil in opozoril inštruktorjev, ali pa zgolj zaradi nesrečnega naključja, ki se mi pripeti ob priliki določene plezalne aktivnosti;

– da niti Klajmber d.o.o., niti inštruktorji Klajmber kot posamezniki, ne odgovarjajo za poškodbe in druge posledice, do katerih bi prišlo zaradi takšnega ravnanja drugih članov ali tretjih oseb, ki ga ni mogoče pričakovati oziroma katerih posledicam se ni mogoče izogniti.

– da niti Klajmber d.o.o., niti inštruktorji Klajmber kot posamezniki, ne odgovarjajo za poškodbe in druge posledice, do katerih pride zaradi neustreznosti tiste opreme ali napak v tisti plezalni opremi, ki ni last društva.

– da fotografski in video material, pridobljen na tečajih in v okviru drugih aktivnosti, na katerem se nahajajo udeleženci tečajev in drugi člani Klajmber d.o.o., lahko Klajmber d.o.o. uporabi za promocijski material, povezanih s plezanjem in dejavnostjo Klajmber d.o.o..

– da bom znesek plačila tečaja ali vadbe poravnal v celoti, ne glede na morebitno odsotnost na tečaju/treningih. Prenehanje obiskovanja tečaja/treningov ni razlog za neplačilo ali nepopolno plačilo. Zmanjšanje zneska plačila je mogoče samo ob dogovoru z vodstvom podjetja. Šteje se, da sem dolžan poravnati znesek vadnine za treninge od oddaje vpisnega lista do pisnega obvestila o prenehanju treningov.

– da se kot član Klajmber d.o.o. in udeleženec plezalnih in drugih športnih aktivnosti zavedam, da je športno plezanje povezano z nevarnostmi. Izrecno izjavljam, da se s svojo včlanitvijo v Klajmber d.o.o. zavedam nevarnosti, da v posledici mojega lastnega ravnanja, ravnanja drugega plezalca ali pa nesrečnega dogodka pride do katere od zgoraj navedenih posledic. Odpovedujem se odškodninskim zahtevkom do Klajmber d.o.o. oziroma njihovih inštruktorjev v primeru lastne napake, nesrečnega naključja, ali napake drugih udeležencev, ki niso inštruktorji Klajmber d.o.o..

– KOT STARŠ ALI SKRBNIK OTROKA sem seznanjen in se zavedam da je športno plezanje fizično in psihično zahtevna športna aktivnost, ki zahteva ustrezno mero fizične moči in motorične sposobnosti, zato se mora otrok treningov redno udeleževati.

– da lahko vaditelj prekine otrokov trening, ki ga le-ta lahko naprej spremlja le kot gledalec, ali celo odslovi otroka, če mu zaradi neupoštevanja vaditeljev ne more zagotavljati varnega plezanja.

Potrjujem, da sem skrbno prebral celotno besedilo dogovora, ga v celoti razumem oziroma potrjujem, da so mi bile kakršnekoli nejasnosti v celoti in zadovoljivo pojasnjene in s tem štejem ta pravni dokument za veljavnega in obvezujočega.