Plezalna telovadba (3 do 4 leta) 2x tedensko

Plezalna telovadba

ponedeljek ob 17.00 in petek ob 17.00

Plezalna telovadba

ponedeljek ob 17.00 in petek ob 16.00

Plezalna telovadba

Sreda ob 17.00 in ponedeljek ob 17.00

Plezalna telovadba

Sreda ob 17.00 in petek ob 16.00

Plezalna telovadba

Sreda ob 17.00 in petek ob 17.00