Plezalna telovadba (3 do 4 leta) 2x tedensko

Plezalna telovadba

ponedeljek ob 17.00 in petek ob 17.00

Plezalna telovadba

ponedeljek ob 17.00 in petek ob 16.00